Stemming

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure

22,0 %
78,0 %


GrBvK

GL

Van Vliet

CU

D66

VVD

PvdA

CDA

50PLUS

SGP

PvdD

PVV

SP


Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 27 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van artikel 2.117, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012 kan het college een gunningsbeslissing niet vooraf laten gaan door een elektronische veiling.

Toelichting

Dit amendement maakt het onmogelijk voor gemeenten om zorgveilingen te organiseren voor zorg en voorzieningen in het kader van een aanbestedingsprocedure van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een online zorgveilig legt de nadruk op de prijsconcurrentie en dat is onwenselijk.

Huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen of een parkeerkaart voor mensen met een beperking zijn geen handelswaar maar moeten worden geselecteerd op basis van kwaliteit. De huishoudelijke verzorging per afslag veilen is volgens de indieners onacceptabel en een toewijzingsinstrument dat in Nederland verboden dient te worden.

Siderius Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-03-27
Dossier: 33841
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-47.html