Kamerstuk 33841-92

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen"

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


8,0 %
92,0 %

GrBvK

GL

50PLUS

SGP

D66

Van Vliet

CDA

PvdA

PVV

PvdD

SP

CU

VVD


Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7.12 komt te luiden:

Artikel 7.12

Deze wet wordt aangehaald als: Wet weg met ouderen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de citeertitel van het wetsvoorstel wordt gewijzigd in «Wet weg met ouderen».

Agema