Stemming

Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015.

32,0 %
68,0 %


GrBvK

PVV

SGP

50PLUS

Van Vliet

PvdD

CU

SP

D66

PvdA

GL

VVD

CDA


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 27 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.1. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en participatie, treft het gemeentebestuur voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

Toelichting

De huidige Wmo kent het compensatiebeginsel. De conceptwet Wmo 2015 kent dit niet en is volgens de Memorie van Toelichting een wet met als bedoeling «geen voorziening te treffen, tenzij». De indiener hecht aan het compensatiebeginsel vanwege de duidelijkheid die dat geeft wat van de gemeente verlangt wordt en omdat deze tegenover de plichten van burgers ook rechten stelt.

Keijzer


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-02-27
Dossier: 33841
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-19.html