Stemming

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning.

98,7 %
1,3 %


PvdA

SGP

CU

VVD

D66

GL

Van Vliet

PVV

SP

PvdD

CDA

GrBvK

50PLUS


Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 17 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.1.1, tiende gedachtestreepje, wordt voor «ondersteuning» ingevoegd: onafhankelijke.

Toelichting

Dit amendement beoogt onafhankelijke cliëntondersteuning te borgen. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die door of vanwege het college geboden wordt om een cliënt bij te staan tijdens de besluitvorming over de toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget volledig onafhankelijk is van het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt om een cliënt wel of niet een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget toe te kennen. Er zorg voor dragen dat het belang van betrokkene uitgangspunt is, is volgens de indiener van dit amendement niet voldoende. Het belang van de cliënt moet het enige belang zijn dat meetelt voor de cliëntondersteuner. Iedere vorm van belangenverstrengeling wordt op deze wijze voorkomen.

O. van Dijk Van ’t Wout Bergkamp Voortman Dik-Faber Van der Staaij


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-17
Dossier: 33841
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GL), Kees van der Staaij (SGP), Vera Bergkamp (D66), Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-68.html