Kamerstuk 33841-144

Motie van het lid Agema over de overheadkosten van zorginstellingen opnemen in het jaarverslag

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


32,0 %
68,0 %

PvdA

CDA

SP

CU

VVD

GrBvK

GL

50PLUS

SGP

PvdD

D66

PVV

Van Vliet


Nr. 144 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nergens direct terug te vinden is hoe hoog de overheadkosten van zorginstellingen zijn;

verzoekt de regering, zorginstellingen te verplichten om de overheadkosten uitgesplitst in zowel formatie als in geld op te nemen in het jaarverslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema