Stemming

Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb.

79,3 %
20,7 %


PvdD

PvdA

Van Vliet

SP

50PLUS

VVD

PVV

GL

CU

SGP

GrBvK

CDA

D66


Nr. 109 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.6, derde lid, wordt na «onder welke voorwaarden» ingevoegd: betreffende het tarief,.

Toelichting

In de memorie van toelichting is te lezen dat de voorwaarden die bij verordening bepaald gaan worden gaan over het tarief dat gaat gelden voor het persoonsgebonden budget. Door dit op te nemen in de wet is de wetstekst duidelijker.

Keijzer


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-109.html