Wetsvoorstel 35300-XIII - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)