Stemming

Motie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

43,6 %
56,4 %


PVV

SGP

GL

SP

vKA

PvdD

D66

DENK

VVD

PvdA

CU

Van Haga

FvD

CDA

50PLUS


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke weerstand tegen biomassa groeit;

constaterende dat het PBL en de SER op korte termijn met adviezen komen over biomassa;

van mening dat herziening van het beleid noodzakelijk is;

verzoekt de regering, haar biomassabeleid te herzien, de Kamer daarbij actief te betrekken en tot die tijd geen stappen te zetten die nu of in de toekomst leiden tot een toename van het gebruik van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van Haga


Motie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Lammert van Raan (PvdD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-71.html