Stemming

Motie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

43,6 %
56,4 %


vKA

PVV

CDA

PvdD

D66

SGP

50PLUS

DENK

VVD

Van Haga

PvdA

FvD

GL

CU

SP


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke weerstand tegen biomassa groeit;

constaterende dat het PBL en de SER op korte termijn met adviezen komen over biomassa;

van mening dat herziening van het beleid noodzakelijk is;

verzoekt de regering, haar biomassabeleid te herzien, de Kamer daarbij actief te betrekken en tot die tijd geen stappen te zetten die nu of in de toekomst leiden tot een toename van het gebruik van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van Haga


Motie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Lammert van Raan (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-71.html