Stemming

Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

58,0 %
42,0 %


DENK

vKA

CDA

D66

SGP

50PLUS

VVD

Van Haga

PvdD

PvdA

CU

GL

FvD

SP

PVV


Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN GELUK-POORTVLIET

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aandeel vrouwen aan de top in Nederland in het afgelopen decennium wel is toegenomen, maar in een erg traag tempo;

overwegende dat een eerlijkere verdeling van topposities bijdraagt aan meer kansengelijkheid in de samenleving en ervoor zorgt dat talent dat nu grotendeels onbenut blijft, meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen;

overwegende dat de SER een breed gedragen en onderbouwd advies over «Diversiteit in de top» heeft gepresenteerd waarin sociale partners zelf voorstellen doen om tot meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te komen, waaronder een bindend quotum voor de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven;

verzoekt de regering, de maatregelen uit het SER-advies om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten integraal over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Geluk-Poortvliet


Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-55.html