Stemming

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het oplossen van congestie op het elektriciteitsnet met behulp van waterstof

85,9 %
14,1 %


SP

vKA

PvdA

50PLUS

PvdD

Van Haga

DENK

SGP

PVV

D66

VVD

FvD

CU

GL

CDA


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gezocht moet worden naar manieren van opslag van elektriciteit zodat congestie en netverzwaring voorkomen kunnen worden;

overwegende dat onder andere de energy hub Emmen inzet op groene waterstof en in Drenthe ook sprake is van congestie op het elektriciteitsnet;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de congestie op het elektriciteitsnet opgelost kan worden door de productie van waterstof en daar bijvoorbeeld vermeden netverzwaringskosten voor in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Sienot

Harbers

Dik-Faber


Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het oplossen van congestie op het elektriciteitsnet met behulp van waterstof

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-40.html