Kamerstuk 35300-XIII-21

Motie van de leden Graus en Van Haga over onderzoek naar de gevolgen van stikstof- en pfas-maatregelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-21.html
ID: 35300-XIII-21

25,5 %
74,5 %

D66

SP

vKA

CU

FvD

CDA

PvdD

GL

PVV

DENK

PvdA

50PLUS

Van Haga

SGP

VVD


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onderzoek in te stellen naar de financieel-economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van stikstof- en pfas-maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Van Haga