Stemming

Motie van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven

100,0 %
0,0 %


PvdD

CU

vKA

GL

VVD

SP

Van Haga

PVV

DENK

D66

CDA

PvdA

FvD

SGP

50PLUS


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PALLAND

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven het grootste aandeel van de ondernemingen in Nederland betreft, 70% tot 75%;

constaterende dat familiebedrijven specifieke kenmerken hebben, onder andere gerichtheid op continuïteit, betrokkenheid bij personeel en regio, en financiële positie;

constaterende dat er landelijk geen data worden bijgehouden over familiebedrijven;

overwegende dat door het ontbreken van data de ontwikkeling van familiebedrijven niet goed kan worden gevolgd en daarmee ook eventueel gericht beleid ontbreekt;

verzoekt de regering, via het Centraal Bureau voor de Statistiek kwantitatieve gegevens over familiebedrijven, uitgesplitst naar grootteklasse, te verzamelen en beschikbaar te laten stellen, waarbij de ontwikkelingen over een langere periode inzichtelijk zijn, uitgesplitst naar landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Palland


Motie van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-41.html