Stemming

Motie van de leden Aartsen en Verhoeven over een taskforce om de oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen

100,0 %
0,0 %


CU

vKA

DENK

50PLUS

FvD

Van Haga

PvdA

CDA

SGP

GL

VVD

D66

SP

PVV

PvdD


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de retail in Nederland sterk onder druk staat, wat blijkt uit de oplopende winkelleegstand in tal van Nederlandse gemeenten en uit de almaar teruglopende bedrijfsresultaten in de sector;

constaterende dat de bestaande innovatieregelingen voornamelijk voor het innoveren van een product beschikbaar zijn;

overwegende dat proces- en conceptinnovaties zoals digitalisering cruciaal zijn voor innovaties binnen de retail en de winkelstraat van de toekomst;

verzoekt de regering, om een taskforce in te stellen die in kaart brengt wat de oorzaken van leegstand in winkelgebieden zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit tegen te gaan;

verzoekt de regering voorts, om samen met relevante ondernemers- en brancheorganisaties te bekijken of en hoe winkeliers en fysieke retailers ook gebruik kunnen maken van innovatieregelingen en andere initiatieven op het gebied van innovatie en digitalisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Verhoeven


Motie van de leden Aartsen en Verhoeven over een taskforce om de oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-30.html