Kamerstuk 35300-XIII-84

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-84.html
ID: 35300-XIII-84

26,2 %
73,8 %

D66

PvdA

PVV

DENK

CDA

SGP

VVD

PvdD

CU

GL

SP

FvD

50PLUS

Van Haga

vKA


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zeer moeilijk verduurzaamd kunnen worden;

overwegende dat het van belang is om ook onze monumenten te verduurzamen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe obstakels voor het verduurzamen van monumenten kunnen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga