Kamerstuk 35300-XIII-39

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het snel openstellen van subsidies in het kader van de verbrede SDE+

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-39.html
ID: 35300-XIII-39

85,9 %
14,1 %

PVV

vKA

CDA

VVD

SGP

DENK

PvdA

50PLUS

D66

FvD

Van Haga

GL

SP

CU

PvdD


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de industrie moet worden aangezet investeringen hier te doen, zodat in Nederland duurzame producten worden gemaakt en werkgelegenheid behouden blijft;

overwegende dat de industrie en het grotere bedrijfsleven in 2020 fors meer gaan bijdragen aan de opslag duurzame energie;

verzoekt de regering, subsidies in de verbrede SDE+ voor het bedrijfsleven zo snel mogelijk open te stellen en waar nodig maatwerk mogelijk te maken, zodat bedrijven zo snel mogelijk kunnen gaan investeren, ook in technologieën die op dit moment nog niet rendabel zijn maar wel passen bij een kosteneffectieve uitrol richting 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Harbers

Sienot

Dik-Faber