Kamerstuk 35300-XIII-13

Amendement van het lid Beckerman over inzetten een derde deel ODE-opbrengsten voor verduurzaming sociale woningbouw

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 14 november 2019
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-13.html
ID: 35300-XIII-13
Wijzigingen: 35300-XIII-14

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 14 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 750.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 750.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners willen met voorliggend amendement bewerkstelligen dat 1/3 van de opbrengst van de ODE (opslag duurzame energie/opslag duurzame energie- en klimaattransitie) wordt ingezet voor de verduurzaming van de voorraad sociale woningbouw. Hiervoor is een amendement over verduurzaming van huurwoningen ingediend bij de begroting wonen (BZK).

De opbrengsten ODE zijn gekoppeld aan de uitgaven van de SDE+ (stimulering duurzame energieproductie). Maar 1/3 van deze middelen wordt opgebracht door huishoudens, huishoudens die wel de lasten maar niet de lusten van deze regeling dragen. Juist de laagste inkomens voelen deze lasten het zwaarst drukken.

De indieners zetten 750 miljoen euro van deze opbrengst in om huurwoningen te verduurzamen, te beginnen bij woningen die last hebben van schimmel- en vochtproblemen. 1 op 5 huishoudens leven door de schimmel in een zeer ongezonde leefsituatie. Door dit gericht aan te pakken en de woning te verduurzamen, krijgen deze huishoudens een gezonde woning, een lagere energierekening én wordt een grote slag in de verduurzaming van de woningvoorraad geslagen. Zo gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand. Ook de regering heeft aangegeven om «twee vliegen in één klap» te willen slaan door de aanpak van vocht en schimmel te koppelen aan duurzaamheidssubsidies. (Kamerbrief van 29 oktober 2019, Voortgang aanpak schimmelproblematiek).

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de begrotingsreserve duurzame energie. De verwachte omvang van de reserve eind 2020 bedraagt meer dan 3,2 miljard euro. De Minister denk 1,7 miljard euro nodig te hebben en stelt voor 1,5 miljard euro als buffer aan te houden. De begrotingsreserve stijgt al jaren, ook is keer op keer sprake van onderbesteding van de SDE+. De ODE is bedoeld om te verduurzamen, niet om geld te blijven oppotten. Dit amendement onttrekt 750 miljoen euro aan de reserve, voegt die toe aan de EZK-begroting, waarna deze vervolgens weer verlaagd wordt voor het omschreven doel.

Beckerman