Stemming

Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

33,6 %
66,4 %


VVD

FvD

PVV

PvdA

D66

Van Haga

SGP

GL

DENK

50PLUS

CDA

CU

vKA

PvdD

SP


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestrijden van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis baat heeft bij meer bos en natuur;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van der Lee

Futselaar

Öztürk

Van Haga


Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Lammert van Raan (PvdD), Selçuk Öztürk (DENK), Frank Futselaar (SP), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-69.html