Stemming

Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

33,6 %
66,4 %


DENK

FvD

vKA

D66

SP

Van Haga

PVV

SGP

50PLUS

CDA

PvdD

VVD

GL

PvdA

CU


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestrijden van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis baat heeft bij meer bos en natuur;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van der Lee

Futselaar

Öztürk

Van Haga


Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Frank Futselaar (SP), Selçuk Öztürk (DENK), Lammert van Raan (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-69.html