Stemming

Motie van het lid Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen

85,9 %
14,1 %


Van Haga

vKA

CU

GL

CDA

FvD

SP

PvdA

SGP

PvdD

D66

PVV

DENK

50PLUS

VVD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er, tot het duurzaamheidskader biomassa is geïmplementeerd, nog subsidies worden vergeven voor nieuwe biomassacentrales op houtpellets;

verzoekt de regering om, tot het duurzaamheidskader geïmplementeerd is, na elke SDE+-ronde te beoordelen in hoeverre hierdoor risico's op knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame houtpellets ontstaan en op basis hiervan zo nodig beperkingen op te nemen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in de volgende SDE+(+)-openstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber

Agnes Mulder


Motie van het lid Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-51.html