Kamerstuk 35300-XIII-70

Motie van het lid Van Raan c.s. over per direct stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD), Wybren van Haga (Lid-Haga), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-70.html
ID: 35300-XIII-70
Wijzigingen: 35300-XIII-103

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat biomassacentrales volgens onderzoek van DNV GL, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van lenW, 20% meer stikstof, fijnstof en koolstof uitstoten dan kolencentrales en tweemaal zo veel als gasgestookte centrales;

overwegende dat er een wildgroei van kleine biomassacentrales dreigt, die ervoor zorgt dat de vraag naar biomassa het beschikbare aanbod overtreft en import stimuleert van niet of nauwelijks gecertificeerde biomassa uit het buitenland;

overwegende dat biomassacentrales nog steeds gesubsidieerd worden via SDE+;

verzoekt de regering, per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van Haga