Kamerstuk 35300-XIII-68

Motie van het lid Van Raan over het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 ophogen naar minimaal 55% ten opzichte van 1990

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-68.html
ID: 35300-XIII-68

28,2 %
71,8 %

PVV

SP

CU

SGP

Van Haga

DENK

PvdA

PvdD

VVD

50PLUS

GL

CDA

vKA

D66

FvD


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 op te hogen naar minimaal 55% ten opzichte van 1990,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan