Kamerstuk 35300-XIII-59

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-59.html
ID: 35300-XIII-59

36,9 %
63,1 %

SGP

CU

GL

PvdD

FvD

SP

D66

VVD

PvdA

50PLUS

vKA

CDA

PVV

DENK

Van Haga


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winning en het gebruik van een deel van de biomassa voor opwekking van energie schadelijke effecten hebben en omstreden zijn;

overwegende dat het PBL en de SER een advies over toepassing van biomassa gaan uitbrengen;

verzoekt de regering, de maatschappelijke kosten en baten van het aanwenden van de SDE+ voor het gebruik van biomassa ten opzichte van aanwending voor energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee