Kamerstuk 35300-XIII-54

Motie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriële productieprocessen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-54.html
ID: 35300-XIII-54

85,9 %
14,1 %

PvdA

FvD

vKA

GL

DENK

SP

CDA

PVV

Van Haga

SGP

CU

D66

50PLUS

VVD

PvdD


Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VERHOEVEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat restwarmte van datacenters dezelfde status heeft als industriële restwarmte, ongeacht of het een duurzame of fossiele bron betreft;

verzoekt de regering, maximale reductie na te streven van de hoeveelheid restwarmte uit industriële productieprocessen en tegelijk te stimuleren dat beschikbare groene restwarmte, van bijvoorbeeld groene stroom gebruikende datacentra, die anders geloosd zou worden als CO2-vrije warmtebron wordt herbenut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Verhoeven