Stemming

Motie van de leden Moorlag en Van Brenk over het ontwikkelen van een vervolg op de Retailagenda

100,0 %
0,0 %


CU

SGP

VVD

PVV

GL

D66

vKA

SP

FvD

CDA

PvdA

DENK

PvdD

Van Haga

50PLUS


Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN BRENK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winkelcentra in steden en regionale centrumplaatsen met aanhoudende leegstand en verloedering kampen;

overwegende dat de kwaliteit van deze gebieden belangrijk is voor de leefbaarheid en het ondernemersklimaat en naar een hoger peil moet worden gebracht;

verzoekt de regering, hiervoor in overleg met de retailorganisaties en medeoverheden een aanpak en een vervolg op de Retailagenda te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van Brenk


Motie van de leden Moorlag en Van Brenk over het ontwikkelen van een vervolg op de Retailagenda

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-61.html