Stemming

Motie van de leden Aartsen en Van Haga over partijen zoals AliBaba verzoeken om de Nederlandse veiligheidseisen te hanteren

97,3 %
2,7 %


CDA

DENK

GL

PvdD

SP

Van Haga

PvdA

VVD

CU

vKA

D66

SGP

50PLUS

PVV

FvD


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse mkb last heeft van oneerlijke concurrentie vanuit China;

overwegende dat deze oneerlijke concurrentie ontstaat doordat producten die uit China worden geïmporteerd, bijvoorbeeld via AliBaba, niet voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als producten die in Nederland worden verkocht;

verzoekt de regering, meer specifiek de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in gesprek te gaan met partijen zoals AliBaba en hen te verzoeken om voor hun producten de veiligheidseisen te hanteren zoals die in Nederland gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Van Haga


Motie van de leden Aartsen en Van Haga over partijen zoals AliBaba verzoeken om de Nederlandse veiligheidseisen te hanteren

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-28.html