Kamerstuk 35300-XIII-98

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven over mogelijkheden voor toezichthouders om interoperabiliteit bij sociale media en chatapps te verplichten (t.v.v. 35300-XIII-58)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-98.html
ID: 35300-XIII-98
Origineel: 35300-XIII-58

100,0 %
0,0 %

D66

SP

PVV

DENK

FvD

VVD

GL

vKA

50PLUS

PvdA

SGP

Van Haga

CU

PvdD

CDA