Kamerstuk 35300-XIII-83

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe de termijn voor afgifte van geothermievergunningen kan worden versneld

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-83.html
ID: 35300-XIII-83

74,5 %
25,5 %

DENK

VVD

PvdD

PvdA

SP

GL

D66

CU

vKA

50PLUS

FvD

SGP

PVV

Van Haga

CDA


Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geothermie (aardwarmte) zeer duurzaam is;

overwegende dat het vergunningstraject op dit moment erg lang duurt;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de termijn voor afgifte van geothermievergunningen kan worden versneld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga