Kamerstuk 35300-XIII-66

Motie van het lid Van Raan over de snelheid van CO2-reductie als leidend criterium

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-66.html
ID: 35300-XIII-66

18,8 %
81,2 %

D66

Van Haga

PVV

SGP

DENK

GL

CDA

vKA

VVD

SP

FvD

50PLUS

CU

PvdD

PvdA


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een klimaateconomie de mens onderdeel is van een rijk en complex ecosysteem met respect voor de intrinsieke waarde van de natuur;

verzoekt de regering, om bij het nemen van klimaatmaatregelen snelheid van CO2-reductie als leidend criterium te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan