Kamerstuk 35300-XIII-93

Rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2019'

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-93.html
ID: 35300-XIII-93

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2019

Conform eerder gemaakte toezeggingen1 ontvangt u hierbij «Rijk aan gedragsinzichten: editie 2019»2. Deze rapportage geeft een impressie van de door de departementen uitgevoerde gedragsprojecten in de periode 2017–2019. In de rapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het toepassen van gedragsinzichten door de overheid en worden enkele lessen en uitdagingen beschreven op basis van de huidige ervaringen.

Hiernaast geeft de rapportage inzicht in de door het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) uitgevoerde activiteiten. BIN NL is het samenwerkingsverband van alle ministeries voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie. BIN NL faciliteert het onderling uitwisselen van kennis en ervaring en speelt daarnaast een ondersteunende en aanjagende rol.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes