Kamerstuk 35300-XIII-53

Motie van de leden Sienot en Beckerman over de door ACM vastgestelde tarieven voor WKO-systemen monitoren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-53.html
ID: 35300-XIII-53

98,7 %
1,3 %

CU

SGP

DENK

CDA

D66

PvdA

FvD

PVV

PvdD

Van Haga

VVD

SP

GL

vKA

50PLUS


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN BECKERMAN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de nieuwe warmteregeling nieuwe warmtetarieven worden vastgelegd en dat deze mogelijk onbedoeld ruimte biedt voor warmtebedrijven om extra kosten in rekening te brengen voor WKO-systemen aan de consument;

verzoekt de regering goed te monitoren of de door de ACM vastgestelde tarieven per 1-1-2020 voor WKO-systemen in voldoende mate bescherming bieden aan de consument, zodat indien nodig aanscherping kan plaatsvinden in Warmtewet 2.0.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Beckerman