Stemming

Motie van het lid Van Haga over aanpassing van het rekenmodel in verband met de stikstofcrisis

19,5 %
80,5 %


D66

50PLUS

PVV

GL

vKA

CDA

VVD

FvD

SP

DENK

CU

SGP

PvdA

PvdD

Van Haga


Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stikstofcrisis zware schade oplevert voor de Nederlandse economie, in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector;

overwegende dat op dit moment bij nieuwbouw de oude gebruiksfase niet mag worden gesaldeerd met de aanlegfase;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of dit in het rekenmodel kan worden aangepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over aanpassing van het rekenmodel in verband met de stikstofcrisis

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-86.html