Kamerstuk 35300-XIII-26

Motie van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-26.html
ID: 35300-XIII-26

81,2 %
18,8 %

SGP

PvdD

50PLUS

CU

SP

DENK

VVD

GL

PVV

vKA

Van Haga

FvD

D66

PvdA

CDA


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN BRUINS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven 49% van de werkgelegenheid in Nederland verzorgen en zorgen voor 53% van het bbp;

overwegende dat familiebedrijven de basis vormen van de Nederlandse economie;

constaterende dat familiebedrijven gezien hun specifieke karakter aanlopen tegen knelpunten in regelgeving en fiscale regelingen;

verzoekt de regering, kabinetsbreed onderzoek te doen, in samenwerking met de relevante stakeholders, naar knelpunten voor familiebedrijven, en hierover zo spoedig mogelijk aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Bruins