Stemming

Motie van het lid Öztürk over onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren van ondernemers

32,9 %
67,1 %


SGP

DENK

PvdA

PvdD

FvD

VVD

CDA

D66

SP

50PLUS

CU

PVV

Van Haga

GL

vKA


Nr. 78 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat discriminatie nog steeds een groot maatschappelijk probleem is;

overwegende dat bij de kinderopvangtoeslagaffaire in Eindhoven en omgeving sprake lijkt te zijn van etnisch profileren door de Belastingdienst bij ondernemers;

van mening dat het vanwege het gelijkheidsbeginsel onwenselijk is als er sprake zou zijn van etnisch profileren op de ondernemersmarkt, waarbij toezichthoudende instanties ondernemers met een migrantenachtergrond vaker en strenger controleren;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren van ondernemers, en daarbij nadrukkelijk te betrekken de rol van de Belastingdienst en de FIOD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk


Motie van het lid Öztürk over onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren van ondernemers

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-78.html