Kamerstuk 35300-XIII-31

Motie van het lid Harbers c.s. over onderzoek naar het gebruik van zwavelhexafluoride in windturbines

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-31.html
ID: 35300-XIII-31

87,2 %
12,8 %

PVV

PvdA

VVD

D66

SGP

Van Haga

DENK

vKA

SP

PvdD

50PLUS

GL

CU

FvD

CDA


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de klimaatverandering ook wordt veroorzaakt door F-gassen waaronder hexafluoride (SF6);

overwegende dat SF6 onder meer gebruikt wordt in windturbines;

constaterende dat er berichten zijn verschenen van lekkages van SF6 uit windturbines;

overwegende dat het van belang kan zijn om de F-gassen verder te reduceren;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het gebruik van zwavelhexafluoride (SF6) in windturbines en de emissies die daarbij vrijkomen, en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Agnes Mulder

Sienot

Dik-Faber