Stemming

Motie van het lid Aartsen een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers

90,6 %
9,4 %


SP

DENK

PvdA

FvD

VVD

CDA

CU

PVV

50PLUS

SGP

Van Haga

GL

D66

PvdD

vKA


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleven bestaat uit een enorme variatie aan verschillende bedrijven;

overwegende dat ook binnen het mkb sprake is van een hoeveelheid aan verschillen, zoals omvang en type van het bedrijf, de omzet of de branche waarbinnen het mkb werkzaam is;

constaterende dat beleidsmaatregelen en regelgeving vaak algemeen van aard zijn en niet voldoende maatwerk bieden voor mkb'ers;

overwegende dat differentiatie van regelgeving gewenst is zodat mkb'ers makkelijker kunnen voldoen aan de eisen van gestelde regelgeving;

verzoekt de regering, kabinetsbreed en interdepartementaal onderzoek te doen naar hoe zij meer differentiatie van regelgeving voor mkb'ers kan realiseren zodat het mkb het maatwerk krijgt dat het verdient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen


Motie van het lid Aartsen een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-25.html