Kamerstuk 35300-XIII-92

Gewijzigde motie van de leden Öztürk en Van Haga over het levensvatbaar houden van winkelstraten (t.v.v. 35300-XIII-80)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-92.html
ID: 35300-XIII-92
Origineel: 35300-XIII-80

87,2 %
12,8 %

VVD

PvdD

SGP

50PLUS

DENK

CDA

D66

PvdA

CU

PVV

SP

GL

Van Haga

FvD

vKA


Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 80

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse winkelstraat het moeilijk heeft, met teruglopende bezoekersaantallen en dalende omzetten, en steeds meer leegstand;

overwegende dat winkelstraten van belang zijn voor de leefbaarheid van gemeenten en de werkgelegenheid, en nu nog 800.000 banen bieden;

overwegende dat actief beheer van winkelstraten, vanuit de gemeente of vanuit winkeliersverenigingen, een grote bijdrage kan leveren aan het levensvatbaar houden van winkelstraten;

verzoekt de regering, om te bezien hoe vanuit de rijksoverheid met deskundigheid de gemeenten geholpen kunnen worden om hun winkelstraten levensvatbaar te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Van Haga