Kamerstuk 35300-XIII-88

Gewijzigde motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen (t.v.v. 35300-XIII-49)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-88.html
ID: 35300-XIII-88
Origineel: 35300-XIII-49

100,0 %
0,0 %

VVD

SGP

D66

CDA

PvdA

vKA

DENK

FvD

50PLUS

GL

SP

PVV

CU

Van Haga

PvdD


Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 49

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister Groningen de belofte deed dat 2019 het jaar van de uitvoering zou worden;

constaterende dat eind 2019 nog steeds het versterkingsproces onvoldoende op gang is gekomen;

voorts constaterende dat uit onderzoek blijkt dat woningen die volgens het HRA-model geen verhoogd risico hebben toch onveilig zijn;

verzoekt de regering, alles op alles zetten om te zorgen dat 2020 wel het jaar van de uitvoering wordt en in januari 2020 een plan te presenteren om zoveel mogelijk woningen te inspecteren, te beoordelen en te versterken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman