Kamerstuk 35300-XIII-63

Motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Carla Dik-Faber (CU), Lammert van Raan (PvdD), Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-63.html
ID: 35300-XIII-63

74,5 %
25,5 %

50PLUS

PVV

PvdD

DENK

VVD

SGP

FvD

CU

Van Haga

PvdA

D66

GL

CDA

vKA

SP


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor nieuwe biomassacentrales soms gekozen wordt voor een vermogen tot 14,9 MW, omdat boven de 15 MW een milieuvergunning verplicht is;

overwegende dat er groeiende verontrusting is over biomassacentrales, met name wanneer deze in of nabij woonwijken zijn gepland;

overwegende dat het wenselijk is dat er tijdig inspraakmogelijkheden zijn voor de omgeving bij de planning van nieuwe biomassacentrales, ongeacht het vermogen hiervan, en dat gemeenten een beter ruimtelijk sturingsinstrument in handen hebben;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het effectief is om ook voor biomassa-installaties met een vermogen van minder dan 15 MW een milieuvergunning opnieuw verplicht te stellen, en de Tweede Kamer hierover in de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Dik-Faber

Sienot

Van Raan