Kamerstuk 35300-XIII-85

Motie van de leden Van Haga en Aartsen over onderzoeken hoe de concurrentie met buitenlandse onlinewinkels eerlijker gemaakt kan worden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Wybren van Haga (Lid-Haga), Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-85.html
ID: 35300-XIII-85

77,9 %
22,1 %

50PLUS

PvdA

Van Haga

vKA

DENK

CU

D66

PVV

VVD

FvD

PvdD

SP

GL

SGP

CDA


Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AARTSEN

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment sprake is van een ongelijk speelveld waardoor de Nederlandse detailhandel oneerlijke concurrentie heeft van buitenlandse onlinewinkels;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de concurrentie weer eerlijker gemaakt kan worden en daarbij expliciet de btw op invoer, invoerheffingen op buitenlandse producten en het postverdrag te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Aartsen