Stemming

Amendement van de leden Aartsen en Von Martels over middelen voor het project data-alliantie toerisme

72,7 %
27,3 %


PVV

vKA

D66

DENK

PvdA

VVD

GL

Van Haga

50PLUS

SP

FvD

SGP

CDA

PvdD

CU


Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AARTSEN EN VON MARTELS

Ontvangen 19 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

De data-alliantie toerisme is als project onderdeel van de op 9 oktober 2019 gepresenteerde actieagenda toerisme en is een open netwerk waarin partijen kennis, data en methoden delen en ontwikkelen en samen projecten uitvoeren. Indieners willen € 500.000 beschikbaar stellen voor een door de data-alliantie te ontwikkelen systeem waarmee bezoekersstromen met behulp van nieuwe technologie in kaart kunnen worden gebracht. Dekking wordt gevonden in het EFRO-budget op artikel 2. De middelen kunnen worden toegevoegd aan de bijdrage NBTC en dragen op deze wijze eveneens bij aan regionale economische ontwikkeling.

De VVD en het CDA stellen voor om nieuwe methoden en technologieën te ontwikkelen zodat via (telefoon)data inzicht in bezoekersstromen kan worden verkregen. Deze nieuwe mogelijkheden passen binnen de aanpak en samenwerking van de Landelijke Data-alliantie en kunnen met pilotprojecten in drukke toeristische gebieden worden getest. Dit sluit aan bij de wens van veel regionale partijen waaronder de samenwerking tussen Giethoorn, Kinderdijk en Zaandam. De beschikbaarheid van nieuwe technieken waarbij actuele (real time) data worden verzameld en bezoekerstomen en bewegingen van bezoekers nauwkeuriger in kaart worden gebracht is een verbetering ten opzichte van de bestaande data en inzichten, het is een ontwikkeling waar wereldwijd aan wordt gewerkt en kan ook worden ingezet bij evenementen. Deze ontwikkeling levert een wezenlijke bijdrage aan de toeristische sector in Nederland. Door toeristen beter over Nederland te spreiden kan een bijdrage geleverd worden aan zowel de leefbaarheid in gebieden met overtoerisme als in gebieden waar meer toeristen juist bijdragen aan leefbaarheid en economische groei.

Aartsen Von Martels


Amendement van de leden Aartsen en Von Martels over middelen voor het project data-alliantie toerisme

2019-11-19
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-19.html