Kamerstuk 35300-XIII-61

Motie van de leden Moorlag en Van Brenk over het ontwikkelen van een vervolg op de Retailagenda

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-61.html
ID: 35300-XIII-61

100,0 %
0,0 %

PvdA

CU

D66

PVV

FvD

DENK

PvdD

vKA

SP

50PLUS

SGP

CDA

VVD

Van Haga

GL


Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN BRENK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winkelcentra in steden en regionale centrumplaatsen met aanhoudende leegstand en verloedering kampen;

overwegende dat de kwaliteit van deze gebieden belangrijk is voor de leefbaarheid en het ondernemersklimaat en naar een hoger peil moet worden gebracht;

verzoekt de regering, hiervoor in overleg met de retailorganisaties en medeoverheden een aanpak en een vervolg op de Retailagenda te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van Brenk