Stemming

Motie van de leden Amhaouch en Von Martels over de bijdrage van iconische trekpleisters aan de regionale spreiding van toeristen

84,6 %
15,4 %


GL

FvD

DENK

D66

PVV

vKA

VVD

SP

SGP

CDA

PvdA

50PLUS

PvdD

Van Haga

CU


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VON MARTELS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verwachting is dat het aantal binnen- en buitenlandse toeristen in Nederland in de komende jaren sterk zal toenemen;

overwegende de Kamerbrief over de spreiding toeristen de dato 2 maart 2018;

overwegende dat de rijksoverheid het toerisme meer wil spreiden over het land om drukte op de bekende plekken tegen te gaan en zo veel mogelijk regio's te laten profiteren van de economische kansen;

overwegende dat meer iconische toeristische trekpleisters in de regio kunnen bijdragen aan deze spreiding;

overwegende dat internationale en regionale toeristische trekpleisters, bijvoorbeeld musea, hiertoe kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door uitwisseling of het openen van tijdelijke dependances, om toeristische iconen, zoals kunst- en historische objecten, voor een breder publiek toegankelijk te maken;

verzoekt de regering, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen te vragen dit in hun spreidingstrategie te betrekken en te bezien wat kansen, behoeftes en knelpunten zijn, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Von Martels


Motie van de leden Amhaouch en Von Martels over de bijdrage van iconische trekpleisters aan de regionale spreiding van toeristen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-45.html