Stemming

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

36,9 %
63,1 %


PvdD

GL

CU

SGP

50PLUS

PvdA

VVD

D66

SP

FvD

Van Haga

DENK

PVV

CDA

vKA


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winning en het gebruik van een deel van de biomassa voor opwekking van energie schadelijke effecten hebben en omstreden zijn;

overwegende dat het PBL en de SER een advies over toepassing van biomassa gaan uitbrengen;

verzoekt de regering, de maatschappelijke kosten en baten van het aanwenden van de SDE+ voor het gebruik van biomassa ten opzichte van aanwending voor energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee


Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-59.html