Stemming

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

36,9 %
63,1 %


50PLUS

PVV

FvD

DENK

D66

PvdD

GL

Van Haga

vKA

SGP

PvdA

VVD

CU

SP

CDA


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de winning en het gebruik van een deel van de biomassa voor opwekking van energie schadelijke effecten hebben en omstreden zijn;

overwegende dat het PBL en de SER een advies over toepassing van biomassa gaan uitbrengen;

verzoekt de regering, de maatschappelijke kosten en baten van het aanwenden van de SDE+ voor het gebruik van biomassa ten opzichte van aanwending voor energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee


Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over de maatschappelijke kosten en baten van gebruik van biomassa in vergelijking tot energiebesparende maatregelen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-59.html