Stemming

Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

85,9 %
14,1 %


PvdA

vKA

D66

DENK

FvD

CU

CDA

SGP

Van Haga

GL

PVV

VVD

PvdD

SP

50PLUS


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote problemen zijn rondom netcapaciteit en er een ruimtelijke mismatch is tussen vraag en aanbod;

constaterende dat er ook voor het transport én opslag van moleculen en warmte nog veel aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur nodig is;

constaterende dat op dit moment niet altijd duidelijk is voor met name grootverbruikers van energie welke duurzame energie hen wanneer kan bereiken en dit in de toekomst een belangrijk obstakel kan zijn voor de energietransitie;

verzoekt de regering, een nationaal plan op te stellen, in aanvulling op het Klimaatakkoord en vervlochten met de regionale energiestrategieën, voor het transport en de opslag van energie, waarin duidelijke keuzes worden gemaakt over waar energie moet worden opgewekt, hoe deze dient te worden getransporteerd en waar nodig dient te worden opgeslagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee


Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-35.html