Stemming

Motie van de leden Van Haga en Öztürk over een overzicht van alle maatregelen die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen

25,5 %
74,5 %


VVD

D66

PVV

vKA

PvdA

GL

PvdD

Van Haga

SGP

SP

DENK

CDA

50PLUS

CU

FvD


Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN ÖZTÜRK

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende ministeries maatregelen nemen die alle afzonderlijk van invloed zijn op de Nederlandse ondernemers;

overwegende dat het nuttig is om de stapeling van maatregelen in beeld te hebben;

verzoekt de regering, om een overzicht te maken van alle maatregelen die dit kabinet heeft ingevoerd die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Öztürk


Motie van de leden Van Haga en Öztürk over een overzicht van alle maatregelen die de Nederlandse ondernemer in positieve en negatieve zin hebben getroffen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-82.html