Kamerstuk 35300-XIII-23

Motie van het lid Kops over het openhouden van alle kolencentrales

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-23.html
ID: 35300-XIII-23

14,1 %
85,9 %

PvdD

50PLUS

SGP

vKA

Van Haga

DENK

PVV

VVD

D66

FvD

PvdA

CU

CDA

GL

SP


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering alle Nederlandse kolencentrales wil sluiten – de Hemwegcentrale in Amsterdam al in 2020;

overwegende dat dit honderden ontslagen tot gevolg heeft;

verzoekt de regering, alle kolencentrales open te houden en elk voornemen tot sluiting terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops