Stemming

Motie van de leden Öztürk en Van Haga over een groter deel van het pensioenvermogen in Nederland beleggen

45,6 %
54,4 %


PvdA

CDA

PVV

FvD

PvdD

CU

VVD

DENK

Van Haga

GL

50PLUS

D66

SP

SGP

vKA


Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN VAN HAGA

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse pensioenfondsen 1.600 miljard euro aan vermogen beheren en dit vervolgens voor 88% in het buitenland beheren, terwijl dit niet zo lang geleden nog 50% was;

overwegende dat pensioenfondsen dit doen met als argument dat diversificatie van beleggen nodig is voor een goed rendement;

overwegende dat er geen bewijs is dat diversificatie over meer dan twintig verschillende beleggingen nog extra rendement oplevert;

overwegende dat de pensioenfondsen bestuurd worden door de vakbonden en werkgevers, en ook een bijdrage kan worden gevraagd aan de Nederlandse economie;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de sociale partners om een groter deel van het pensioenvermogen in Nederland te beleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Van Haga


Motie van de leden Öztürk en Van Haga over een groter deel van het pensioenvermogen in Nederland beleggen

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-81.html