Kamerstuk 35300-XIII-71

Motie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Lammert van Raan (PvdD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-71.html
ID: 35300-XIII-71

43,6 %
56,4 %

50PLUS

DENK

SP

vKA

PVV

D66

SGP

Van Haga

PvdA

FvD

GL

CDA

PvdD

VVD

CU


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke weerstand tegen biomassa groeit;

constaterende dat het PBL en de SER op korte termijn met adviezen komen over biomassa;

van mening dat herziening van het beleid noodzakelijk is;

verzoekt de regering, haar biomassabeleid te herzien, de Kamer daarbij actief te betrekken en tot die tijd geen stappen te zetten die nu of in de toekomst leiden tot een toename van het gebruik van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van Haga