Kamerstuk 35300-XIII-74

Motie van de leden Van Brenk en Van Otterloo over betalingsachterstanden inzake de energierekening

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-74.html
ID: 35300-XIII-74

47,0 %
53,0 %

50PLUS

CU

DENK

PVV

vKA

CDA

D66

FvD

Van Haga

GL

VVD

PvdD

PvdA

SP

SGP


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN OTTERLOO

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat het aantal mensen dat de energierekening niet meer kan betalen naar verwachting nog flink zal stijgen;

overwegende dat het mensen met weinig geld van de wal in de sloot helpt als het te betalen bedrag nog verhoogd wordt met incassokosten;

overwegende het feit dat het niet kunnen betalen van de energierekening in verreweg de meeste gevallen geen onwil is en dat mensen dus ook niet als zodanig behandeld moeten worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij betalingsachterstand inzake de energierekening geen extra kosten worden doorberekend, zodat voorkomen wordt dat mensen nog verder in de problemen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Otterloo