Stemming

Motie van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven

81,2 %
18,8 %


SGP

FvD

PvdD

Van Haga

D66

CU

VVD

DENK

PvdA

50PLUS

CDA

GL

vKA

PVV

SP


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN BRUINS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat familiebedrijven 49% van de werkgelegenheid in Nederland verzorgen en zorgen voor 53% van het bbp;

overwegende dat familiebedrijven de basis vormen van de Nederlandse economie;

constaterende dat familiebedrijven gezien hun specifieke karakter aanlopen tegen knelpunten in regelgeving en fiscale regelingen;

verzoekt de regering, kabinetsbreed onderzoek te doen, in samenwerking met de relevante stakeholders, naar knelpunten voor familiebedrijven, en hierover zo spoedig mogelijk aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Bruins


Motie van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-26.html