Kamerstuk 35300-XIII-51

Motie van het lid Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 20 november 2019
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-51.html
ID: 35300-XIII-51

85,9 %
14,1 %

PvdD

CU

50PLUS

CDA

PvdA

SP

VVD

DENK

FvD

D66

GL

Van Haga

PVV

SGP

vKA


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er, tot het duurzaamheidskader biomassa is geïmplementeerd, nog subsidies worden vergeven voor nieuwe biomassacentrales op houtpellets;

verzoekt de regering om, tot het duurzaamheidskader geïmplementeerd is, na elke SDE+-ronde te beoordelen in hoeverre hierdoor risico's op knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame houtpellets ontstaan en op basis hiervan zo nodig beperkingen op te nemen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in de volgende SDE+(+)-openstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber

Agnes Mulder